Sjå ledige stillingar i kommunen

Vestnes kommune tilbyr varierte og spanande oppgåver, dyktige kollegaer og gode pensjonsordningar. Kommunen har 1200 medarbeidarar på mange ulike arbeidsstadar og med ulike yrke og kompetanse.

Sjå ledige stillingar

Finn draumejobben på finn.no

Det er fint å bu og arbeide i Vestnes. Vi har eit variert arbeidsliv, både innan kommunal og privat sektor. Om din draumejobb ikkje står på lista, kan du utvide søket til å omfatte kommunane i nærleiken. Det går fint an å bu i Vestnes, og arbeide i ein av nabokommunane.

Sjå ledige stillingar

Finn draumejobben på nav.no

Her kan du finne dei ledige jobbane i Vestnes som er lagt ut på nav.no.

Sjå ledige stillingar