Er det leiligheit eller einebustad du er på jakt etter? Kanskje skal du endelig få realisert draumen om eit småbruk? Her finn du oppdatert info om bustads- og tomtemarknaden i Vestnes. 

Kommunale tomter

Her finn du oversikt over ledige kommunale tomter i Vestnes kommune. Kanskje det er her du skal bygge draumeboligen?

Link til nettside

Ledige hus på finn.no

Kanskje draumen er å kjøpe seg eit hus i Vestnes? Her kan du sjå kva som ligg ute til salg på finn.no.

Sjå ledige boliger

Ledige hus til leige på finn.no

Kanskje draumen er å leige seg eit hus i Vestnes? Her kan du sjå kva som ligg ute til leige på finn.no.

Sjå ledige boliger