Dans

Vestnes Kulturskule tilbyr danseklassar for barn frå 3 år, innan hiphop, jazz, ballett og cheerleading. Kvart år deltek alle danseklassane på to felles forestillingar. For vaksne kan ein bli med på dans gjennom Vestnes Seniordans eller Linedace Vestnes.

Kontakt meg

Fyll ut dette skjemaet, og du vil bli kontakta for meir informasjon om ynskja aktivitet.

Gruppe