SMUD - eit ungdomstilbud

SMUD er eit tilbod for alle ungdommar i Vestnes kommune, og det er heilt gratis. Aldersgrensa er frå 8.klasse til 18 år. Tilboda er ungdomsklubb, test ein aktivitet, teknolabb, studio/tekstlabb og temakveldar. Ungdomsklubb: KICK-OFF 25.november 2021, kl. 18.00-21.00: SMUD ungdomsklubb er open kvar torsdag, kl. 18.00-21.00. Du finn den i Vestnes sentrum, storstua på gamle sjukeheimen - Misfjordvegen 2. Ungdomsklubben er ein uformell stad kor ungdom kan møtast. Brettspel, kortspel, air hockey, biljard og gaming med spillkonsollar er nokon av aktivitetane du finn her. Om du berre vil komme for å chille og bli kjend med andre er det også heilt OK! Det vil og bli enkel servering av mat og drikke, og ulike aktivitettilbod frå gong til gong. Ungdomsklubben er i samarbeid med Vestnes Røde Kors og andre frivillige. Det er alltid minst to vaksne tilstade på ungdomsklubben. Følg med på facebook og instagram for informasjon om ting som skjer: test ein aktivitet, teknolabb, studio/tekstlabb og temakveldar. Noko du lurer på? Kontrakt prosjekttilsett Julie Rypdal Eide: julie.eide@vestnes.kommune.no, tlf: 902 64 163.

Kontakt meg

Fyll ut dette skjemaet, og du vil bli kontakta for meir informasjon om ynskja aktivitet.

Gruppe